fbpx
hello world!

Kære patienter, på grund af stigende corona infektioner i vores område, vil jeg bede jer om at medbringe et mundbind når i kommer til behandling i min klinik.

Sundhedsstyrelsens anbefaling, på grund af cornavirus.

  • Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus. For brug af værnemidler ved mistænkt eller påvist COVID-19 henvises til gældende infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19.
  • Det anbefales, at personale, patienter/borgere og pårørende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko.
  • Anbefalingen om, at personale, bærer maske og/ eller ansigtsvisir, når opgavevaretagelsen indebærer ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag udgår.
  • Der kan indføres et generelt krav om ansigtsværnemidler for både personale, patienter, borgere og pårørende til enhver tid. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet generelle principper ift. til, hvornår et sådan krav vil være relevant. Dette vil blive udspecificeret yderligere

Det er derfor, jeg beder alle patienter om at tage masker med. 

Hilsen Dirk

Dirk Gahlenbeck 
- Læge og Osteopat, Kolding -

Dirk Gahlenbeck - Læge & Osteopat

BOOK TID