fbpx

Privatlivspolitik for Lægeklinikken Gahlenbeck
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Lægeklinikken Gahlenbeck indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger som patient. Vi er forpligtede til at beskytte dit privatliv og håndtere dine oplysninger med fortrolighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.
Indsamling af oplysninger:
Vi indsamler følgende typer af personlige oplysninger om dig som patient:

 • Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Helbredsoplysninger og medicinsk historie, herunder information om diagnoser, behandlinger, recepter og laboratorietestresultater.
 • Forsikringsoplysninger og betalingsoplysninger.
 • Kommunikation mellem dig og vores lægeklinik, herunder korrespondancer og aftaler.
  Brug af oplysninger:
  Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:
 • At yde lægebehandling og sundhedsydelser til dig som patient.
 • At opretholde din medicinske journal og sikre kontinuitet i din behandling.
 • At kommunikere med dig vedrørende dine aftaler, behandlinger, opfølgning og sundhedsoplysninger.
 • At administrere betalinger og fakturering i forbindelse med vores lægetjenester.
 • At overholde gældende lovgivning og regulering inden for sundhedssektoren.

Databeskyttelse og -opbevaring:
Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ændring eller ødelæggelse. Vi opbevarer kun dine oplysninger i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, de er indsamlet til, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen.


Databehandleraftaler:
Vi kan dele dine personlige oplysninger med pålidelige tredjeparter, der hjælper os med at levere vores lægetjenester, såsom laboratorier eller specialiserede læger. Disse tredjeparter er forpligtet til at beskytte dine oplysninger og behandle dem fortroligt i overensstemmelse med gældende love og vores instruktioner.


Dine rettigheder:
Du har ret til at få adgang til, rette eller slette dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål om vores privatlivspraksis eller denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os på de nedenfor angivne kontaktoplysninger.


Ændringer i privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik efter behov. Eventuelle ændringer træder i kraft, når den reviderede politik bliver offentliggjort på vores hjemmeside eller på anden passende måde.


Kontakt os:
Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller anmodninger vedrørende vores privatlivspraksis eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på følgende måde:
Dirk Gahlenbeck
www.laege-osteopat.dk
31317883

Dirk Gahlenbeck - Læge & Osteopat

BOOK TID